Souhlas s použitím souborů cookies

Na základě obecného nařízení EU a implementace v legislativě ČR vás tímto informujeme o používání cookies.

Pomocné informace slouží hlavně jako rozlišení jednotlivých návštěvníků webu.

• Web při svém provozu ukládá některé informace o návštěvníkovi do jeho počítače.

• Při dalším načtení webu počítač návštěvníka tyto informace posílá zpět serveru.

• Díky výše uvedenému dokáže web odlišit jednotlivé návštěvníky. Toto je nezbytné pro některé funkce.


Cookies používáme pro tyto nebo podobné funkce webu:

• statistiky návštěvnosti a používání webu,

• přihlašování uživatelů,

• zapamatování předchozí činnosti,

• webové reklamy, reklamní systémy, cílení reklam,

• další prvky webu, které vyžadují rozpoznání návštěvníků.


Používáním webu souhlasíte s používáním cookies:

• V souladu s nařízením EU máme povinnost Vás požádat o souhlas, že web může cookies používat.

• Používáním webu souhlasíte s využitím technologie cookies.


Nesouhlas můžete nyní nebo i kdykoliv v budoucnu vyjádřit nepoužíváním webu, ručním smazáním jednotlivých cookies, jejich blokováním nebo úplným zákazem jejich použití.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V nastavení prohlížeče lze cookies jednotlivě ručně vymazat, zablokovat nebo úplně zakázat jejich použití, je možné je také blokovat nebo povolit jen pro vybrané internetové stránky. Podrobnější informace naleznete v nápovědě webového prohlížeče.

Pokud bude mít váš webový prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies našich serverů.

Cookies využíváme výhradně k technickým účelům, nespojujeme údaje díky nim získané s jakýmikoliv dalšími údaji a s cookies pracujeme tak, že neumožňují identifikaci konkrétní osoby.